Landzonetilladelse til at ændre facadematerialerne på et hobbyværksted

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at ændre facadematerialer på et hobbyværksted på ejendommen der ligger Vintre Møller 18, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 5i Ordrup By, Kirke Sonnerup.

Skrevet den. 11. september 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.