Landzonetilladelse til at indrette fællesrum, køkken mv., samt indretning af administrationsafdeling i bestående bygninger til brug i forbindelse med bosted

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til indretning af fællesrum, køkken mv., samt indretning af administrationsafdeling i bestående bygninger til brug i forbindelse med bostedet, som er etableret på ejendommen beliggende præstemarksvej 1, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 1d, Kirke Såby By, Kirke Såby.

Skrevet den. 11. september 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.