Landzonetilladelse til midlertidig at opstille en isvogn

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til midlertidigt at opstille en isvogn på ejendommen Munkholmvej 325, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 3e Langtved By, Rye.

Skrevet den. 22. marts 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Se tilladelsen og klagevejledningen her