Landzonetilladelse til etablere et beplantet filteranlæg

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at etableret et 7,5 x 6 meter stort beplantet filteranlæg til de to ejendommen der ligger Kvandrupvej 6 og 8, 4330 Hvalsø, matr. nr. 8b Skovhastrup By, Særløse.

Skrevet den. 26. marts 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.
 

Se tilladelsen og klagevejledningen her