Landzonetilladelse til at opføre et skur og et drivhus i forlængelse af en eksisterende garage

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at et skur og et drivhus i forlængelse af en eksisterende garage, på ejendommen beliggende Rorupvej 44, 4320 Lejre.

Skrevet den. 19. marts 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Se tilladelsen og klagevejledningen her