Landzonetilladelse til at opføre af et nyt fritidshus

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre et nyt fritidshus på ejendommen beliggende Vernersmindevej 18, 4330 Hvalsø, matr. nr. 21ab, Avnstrup Overdrev, Særløse.

Skrevet den. 22. marts 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

 

Se tilladelsen og klagevejledningen her