Landzonetilladelse til indretning af værelser og mødelokaler i tidligere driftsbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til udvidelse af kursusvirksomhed på ejendommen Roskildevej 38, 4330 Hvalsø, matr. nr. 9a Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø

Skrevet den. 27. juni 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan se landzonetilladelsen og klagevejledningen her