Landzonetilladelse til at placere en 30 meter høj gittermast med antennesystem og teknikskabe

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til til at placere en 30 meter høj gittermast med antennesystem og teknikskabe på ejendommen beliggende Særløsevej 11, 4330 Hvalsø, matr. nr. 3a, Særløse By, Særløse.

Skrevet den. 27. juni 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Du kan se landzonetilladelsen og klagevejledningen her