Landzonetilladelse til opstilling af et informationsskilt

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til opstilling af et informationsskilt på ejendommen Munkholmvej 325, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 3d Langtved By, Rye

Skrevet den. 3. januar 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35 stk. 1.

Se tilladelsen og klagevejledningen her