Landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af to lejligheder til beboelse, som er etableret i en overflødiggjort driftsbygning på ejendommen beliggende Nørre Hyllingevej 30, 4070 Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 3. januar 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35 stk. 1.

Se tilladelsen og klagevejledningen her