Landzonetilladelse til at opføre ny garage på 85 m2

Lejre Kommune har meddelt følgende landzonetilladelse til at opføre en garage på 85 m2 på ejendommen beliggende Ejby Havnevej 101, 4070 Kirke Hyllinge, matr.nr. 1x, Ejby By, Rye.

Skrevet den. 23. januar 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.