Lokalplan for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole

Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole og Kommuneplantillæg nr. 3 blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2018.

Skrevet den. 6. december 2018

Se brev med klagevejledning og Lokalplan LK 61 for et bofællesskab på Gl. Allerslev Skole, samt Kommuneplantillæg nr. 3 i dokumentboksen til højre. 

Hvis du vil klage over afgørelsen skal du klage til Planklagenævnet senest onsdag den 2. januar 2019.