Landzonetilladelse til at opføre en ny toiletbygning

Lejre Kommune har meddelt landzonetilladelse til at opføre en ny toiletbygning, på ejendommen beliggende Holbækmotorvejen 145, 4000 Roskilde. Den nye toiletbygning skal erstatte den eksisterende toiletbygning på rasteplads Kornerup Syd.

Skrevet den. 6. december 2018

Tilladelsen er meddelt efter planlovens § 35, stk. 1.

Se landzonetilladelsen og klagevejledningen her