Påbud til HOFOR om at undersøge, og komme med forslag til oprydning ved okkerslamdepot ved Værket ved Lejre

Lejre Kommune har meddelt HOFOR et påbud om at undersøge og afgrænse et okkerslamdepot ved Værket ved Lejre. HOFOR skal endvidere komme med et forslag til oprydning og en tidsplan for oprydningen.

Skrevet den. 21. september 2017

Påbuddet kan påklages inden den  19. oktober 2017.

Se påbuddet og klagevejledningen her