Landzonetilladelse til indretning af tre lejligheder, samt udstykning af en medarbejderbolig

Lejre Kommune har efter planlovens § 35 stk. 1, meddelt landzonetilladelse til indretning af tre lejligheder i en overflødiggjort driftsbygning, samt udstykning af en medarbejderbolig med tilhørende grund på ca. 1760 m2, på ejendommen beliggende Østervang 3-5, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 8a, St. Karleby By, Kirke Hyllinge.

Skrevet den. 19. september 2017

Du kan se afgørelsen med klagevejledning, samt bilag ses i dokumentboksen til højre.