Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af en sø på ejendommen beliggende Bregnetvedvej 31, 4320 Lejre

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1 meddelt landzonetilladelse til etablering af en sø på ca. 500 m2 på ejendommen beliggende Bregnetvedvej 31, 4320 lejre, matr. nr. 4a, Bregnetved By, Osted

Skrevet den. 21. september 2017

Link til afgørelsen inklusiv klagevejledning samt bilag ses i den grønne boks på denne side