Lokalplan for bofælleskabet Skråningen ved Valdemarsgård

Lokalplan LK 46 for bofælleskabet Skråningen ved Valdemarsgård blev endeligt godkendt af Kommunalbestyrelsen den 25. september 2017.

Skrevet den. 3. oktober 2017

 Se brev, klagevejledning og Lokalplan for bofællesskabet Skråningen i dokumentboksen til højre.