Landzonetilladelse til etablering af et hævet nedsivningsanlæg på Hovedvejen 61, 4000 Roskilde

Lejre Kommune har efter planlovens § 35 stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse. ” Landzonetilladelse til etablering af et hævet nedsivningsanlæg på Hovedvejen 61, 4000 Roskilde, matr. nr. 8a, Øm by. Glim.”

Skrevet den. 20. november 2017

Se afgørelsen og klagevejledningen her