Boretilladelse til markvandingsboring og landzonetilladelse til en ca. 58 m2 stor bygning til vandindvindingsanlæg på ejendommen Lykkesholmvej 2, 4320 Lejre.

Skrevet den. 26. juni 2017

Lejre Kommune har meddelt Jeppe Pedersen, der ejer Lykkesholmvej 2, tilladelse til at udføre en ny markvandingsboring, ved ejendommen. Vandet ønskes brugt til vanding af jordbær.
Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen, dvs. den 27. juli 2017.

Projektet er screenet og fundet ikke VVM-pligtigt. Afgørelsen kan påklages inden 4 uger for offentliggørelsen.