Afgørelse om ikke VVM pligt til kunstgræsbane på Osted Stadion

Lejre Kommune har truffet afgørelse om at etableringen af en kunstgræsbane på Osted Stadion, Engtoften 26, 4320 Lejre, matr. nr. 1i Osager By, Osted, ikke er VVM-pligtigt.

Skrevet den. 8. juni 2017

Se afgørelse med klagevejledning samt bilag i den grønne boks til højre