Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af atelier i tidligere udhus

Skrevet den. 3. januar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til indretning af atelier i tidligere udhus, på matr. nr. 28, Herslev By, Herslev, Kattingevej 7, 4000 Roskilde.