Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af en sø

Skrevet den. 5. januar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til etablering af en sø på ejendommen beliggende Sonnerupvej 48, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 3c Rye Gde., Kirke Sonnerup.