Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Skovholm Vandværk og afgørelse om ikke-VVM pligt

Skrevet den. 12. januar 2017

Lejre Kommune har meddelt Skovholm Vandværk fornyet vandindvindingstilladelse samt truffet afgørelse om, at der ikke er VVM-pligt i forbindelse med fornyelsen af vandindvindingstilladelsen.

Afgørelserne kan påklages i 4 uger af offentligheden frem til d. 8. februar 2017. Du/I kan finde en klagevejledning i vandindvindingstilladelsens sidste del.

Vandindvindingstilladelsen, hvori du/I også finder VVM-screeningsskemaet og afgørelsen om ikke-VVM pligt,  kan hentes i den grønne boks til højre.