Fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand til Ledreborg Gods og afgørelse om ikke-VVM pligt

Skrevet den. 3. januar 2017

Lejre Kommune har meddelt Ledreborg Gods fornyet tilladelse til at indvinde op til 12.000 m3 overfladevand fra en resevoirsø på golfbanen ved Ledreborg Gods.

Lejre Kommune har også truffet afgørelse om, at der ikke er VVM pligt i forbindelse med fornyelsen af vandindvindingstilladelsen.

Se VVM-screeningsskemaet og afgørelsen om ikke-VVM pligt i vandindvindingstilladelsen, som kan hentes i den grønne boks til højre.