Landzonetilladelse - Tilladelse til udstykning af matr. nr. 9b Gøderup By

Skrevet den. 7. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til udstykning af matr. nr. 9b Gøderup By, Glim fra ejendommen Højvangsvej 17 matr. nr. 9b og 10a Gøderup By, Glim.