Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af et nyt stuehus samt en bygning

Skrevet den. 22. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til opførelse af et nyt stuehus samt en bygning, der skal anvendes til fyrrum, garage og gårdbutik på ejendommen beliggende Rorupvej 34, 4320 Lejre, matr. nr. 2a Rorup By, Rorup.