Landzonetilladelse - Tilladelse til indretning af Yogahus i tidligere bolig

Skrevet den. 15. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse: 

- Tilladelse til indretning af Yogahus i tidligere bolig på ejendommen beliggende Klostergårdsvej 64, 4320 Lejre, matr. nr. 14a Helvigmagle By, Glim.