Landzonetilladelse - Tilladelse til at bibeholde en 12 m2 stor hytte til svin

Skrevet den. 2. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til at bibeholde en 12 m2 stor hytte til svin på ejendommen Glædebjergvej 2, 4330 Hvalsø, matr. nr. 21d Avnstrup Overdrev, Særløse By.