Landzonetilladelse - til at opstille en ekstra skurvogn i en periode på 9 måneder

Skrevet den. 22. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til at opstille en ekstra skurvogn i en periode på 9 måneder på ejendommen, der ligger Egstallevej 6, 4330 Hvalsø, matr. nr. 30 Kirke Såby By, Kirke Såby.