Landzonetilladelse - til at opføre en kold stålhal til erhvervsbrug på ejendommen Ejbyvej 9

Skrevet den. 24. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til at opføre en kold stålhal til erhvervsbrug på ejendommen Ejbyvej 9, 4060 Kirke Såby, matr. nr. 3k Rye By, Rye.