Landzonetilladelse - Lovliggørende tilladelse til en ridebane etableret på ejendommen beliggende Skullerupvej 13

Skrevet den. 10. februar 2017

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Lovliggørende tilladelse til en ridebane etableret på ejendommen beliggende Skullerupvej 13, 4330 Hvalsø, matr. nr. 1m Skullerupholm Hgd., Kisserup.