Landzonetilladelse - Tilladelse til opførelse af en ridebane på 1200 m2, på ejendommen Landevejen 3, 4060 Kirke Såby på matr. nr. 1c, Nyrupgård, Kirke Sonnerup

Lejre Kommune har efter planlovens § 35 stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse. Tilladelse til opførelse af en ridebane på 1200 m2, på ejendommen Landevejen 3, 4060 Kirke Såby på matr. nr. 1c, Nyrupgård, Kirke Sonnerup

Skrevet den. 15. august 2017

Link til ansøgningsmaterialet og afgørelsen inklusiv klagevejledning ses i den grønne boks på denne side