Landzonetilladelse - Tilladelse til lovliggørelse af aktiviteter vedr. rideskole og hestepension

Lejre Kommune har efter planlovens § 35 stk. 1, meddelt landzonetilladelse til lovliggørelse af aktiviteter vedr. rideskole og hestepension, samt lovliggørelse af ridebanebelysning på ejendommen beliggende Egholmmarken 14, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 1t. Egholm Hgd. Sæby

Skrevet den. 23. august 2017

Se landzonetilladelsen og klagevejledning her