Afgørelse om VVM-screening af stormflodsdige på ejendommen Hornsherredvej 272, 4070 Kirke Hyllinge

Lejre Kommune har d. 3. august 2017, vurderet at etablering af et mindre stormflodsdige på ejendommen Hornsherredvej 272, 4070 Kirke Hyllinge, ud fra kriterierne i VVM-screeningen, ikke medfører krav om nærmere VVM vurdering.

Skrevet den. 3. august 2017

Hele afgørelsen kan læses ved at trykke på linket i den grønne boks i højre hjørne.