Udledningstilladelse Øm By Vandværk

Skrevet den. 7. april 2017

Lejre Kommune har givet Øm By Vandværk tilladelse til at udlede ren- og prøvepumpningsvandet fra en boring ved vandværket til en mark vest for byen. Tilladelsen kan påklages.