Tilladelse til overboring af eksisterende boring

Skrevet den. 7. april 2017

Lejre Kommune har givet Øm By Vandværk tilladelse til at udføre en overboring af den eksisterende boring ved vandværket. Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen.