Vandindvindingstilladelser

Skrevet den. 1. september 2016

Lejre Kommune har givet en række vandværker nye vandindvindingstilladelser. De nye tilladelser er gældende fra 1. september 2016 til 31. august 2046. Der kan klages over tilladelserne inden 4 uger fra offentliggørelsen.

En klage skal sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Der er klagevejledning i alle tilladelserne.

Følgende almene vandværker har fået nye tilladelser:

 • Allerslev Vandværk
 • Avnstrup Vandværk
 • Biltris Vandværk
 • Brunskær Vandværk
 • Brusagergaards Vandværk
 • Egholm Slot Vandværk
 • Ejby Nye Vandværk
 • Englerup Indelukke Vandværk
 • Englerup Vandværk
 • Gershøj Strand Vandværk
 • Gershøj Vandværk
 • Gevninge Overdrev Vandværk
 • Gevninge Vandværk
 • Glim Vandværk
 • Grønhøj Vandværk
 • Gøderup Vandværk
 • Herslev Vandværk
 • Jenslev Vandværk
 • Kattinge Vandværk
 • Kirke Såby Vandværk (FORS)
 • Kyndeløse Strand Vandværk
 • Kyndeløse Vandværk
 • Ledreborg Alle Vandværk
 • Lejre Stationsby Vandværk
 • Lyndby Strand Vandværk
 • Møllegårdens Vandværk
 • Ny Tolstrup Vandværk
 • Nørre Hvalsø Vandværk
 • Osted Vandværk
 • Rorup Vandværk
 • Ryegaard Vandværk
 • Skovhastrup Vandværk
 • Strandlund Vandværk
 • Selsø Lindholm Gods Vandværk
 • Sæby Vandværk
 • Tolstrup Vandværk
 • Øm Bys Vandværk
 • Åhuse Vandværk

Følgende ikke almene vandværker har fået nye tilladelser:

 • Bognæsgården
 • Hule Mølle Vandværk
 • Ledreborg Slot Vandværk
 • Linalyst Vandværk
 • Ryttervej Vandværk
 • Skottehusvej Vandværk
 • Skullerupholm Vandværk