Landzonetilladelse til tidsbegrænset tilladelse gældende frem til udgangen af 2021, til at opstille helårsoverdækkede tunneller til jordbærproduktion

Skrevet den. 23. september 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tidsbegrænset tilladelse gældende frem til udgangen af 2021, til at opstille helårsoverdækkede tunneller til jordbærproduktion på et 8,1 ha stort areal på matr. nr. 5a og 6b, Bregnetved By, Osted og tidsbegrænset tilladelse med vilkår om oprulning af plastikoverdækningen fra 31. august til 1. marts, til at opstiller 2 ha jordbærtunneller på matr. nr. 2b og 5a, Bregnetved By, Osted. Aller matrikler er tilhørende ejendommen beliggende Bregnetvedvej 24, 4320 Lejre