Afgørelse om, at opstillingen af en husstandsvindmølle

Skrevet den. 26. september 2016

Lejre Kommune har truffet afgørelse om, at opstillingen af en husstandsvindmølle, på ejendommen Karlebyvej 135, 4070 Kirke Hyllinge, matr. nr. 2a St. Karleby By, Kirke Hyllinge, ikke er VVM-pligtigt, jf. VVM-bekendtgørelsen nr. 957 af 27. juni 2016.

Se afgørelsen i sin fulde længde og klagevejledning samt bilag, i boksen til højre

For yderligere oplysninger, bedes du henvende dig til biuh@lejre.dk