VVM-afgørelse for Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord

Skrevet den. 14. oktober 2016

Lejre Kommune og Holbæk Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet og har truffet afgørelse om, at Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord ikke er VVM-pligtigt.