Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af fire søer på ejendommen beliggende Hjortemarksvej 2

Skrevet den. 18. oktober 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til etablering af fire søer på ejendommen beliggende Hjortemarksvej 2, 4330 Hvalsø, matr. nr. 7e Kisserup By, Kisserup.