Landzonetilladelse - Tilladelse til etablering af en ny sø og udvidelse af en eksisterende sø på ejendommen beliggende Hanehøjvej 3

Skrevet den. 19. oktober 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til etablering af en ny sø og udvidelse af en eksisterende sø på ejendommen beliggende Hanehøjvej 3, 4330 Hvalsø, matr.nr. 5a Kisserup By, Kisserup.