Godkendelse af regulering efter vandløbsloven og afgørelse om ikke-VVM pligt

Skrevet den. 14. oktober 2016

Lejre Kommune har godkendt et projekt for regulering af en grøft mellem Lyngvejen 4 og Lyngvejen 6 og truffet afgørelse om ikke-VVM pligt.

Se afgørelse med klagevejledning og reguleringsprojektet i den grønne boks.