VVM-afgørelse for hævet 36 PE nedsivningsanlæg til husspildevand på Hovedvejen 61, 4000 Roskilde

Skrevet den. 17. november 2016

Lejre Kommune har foretaget en VVM-screening af projektet og har truffet afgørelse om, at etablering af et hævet 36 PE nedsivningsanlæg på Hovedvejen 61,  4000 Roskilde ikke er VVM-pligtigt.

Se afgørelsen i højre side, i den grønne boks.