Tilladelse til etablering af et 36 PE hævet nedsivningsanlæg til husspildevand

Skrevet den. 17. november 2016

Lejre Kommune har meddelt tilladelse til et  hævet 36 PE nedsivningsanlæg til husspildevand på Hovedvejen 61, 4000 Roskilde.

Se afgørelsen i højre side, i den grønne boks.