Landzonetilladelse - Tilladelse til opførsel af en 99m2 garage og ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til opstilling af solceller

Skrevet den. 18. november 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til opførsel af en 99m2 garage og ansøgning om lovliggørende landzonetilladelse til opstilling af solceller på ejendommen beliggende Gøderupvej 20, 4000 Roskilde, 13g, Gøderup By, Glim.