Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af graverboligen fra bolig til erhverv

Skrevet den. 1. november 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Landzonetilladelse til at ændre anvendelse af graverboligen fra bolig til erhverv. Ejendommen er beliggende Rorupvej 28, 4320 Lejre, matr. nr. 2f Rorup By, Rorup