Tilladelse til indretning af midlertidigt opholdssted til flygtninge

Skrevet den. 8. marts 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 5u, stk. 3 meddelt følgende tilladelse:

- Tilladelse til indretning af midlertidigt opholdssted til flygtninge inden for eksisterende bygningsmæssige rammer, på ejendommen Lindenborgvej 190, 4000 Roskilde, matr.nr. 1b Lindholm Hgd., Gevninge.