Lejre Kommune har meddelt godkendelse efter vandløbsloven af forstærkning af jernbanebro over Langvad Å syd for Gøderup.

Lejre Kommune har desuden meddelt afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt.

Skrevet den. 1. marts 2016

Lejre Kommunes afgørelse med klagevejledning, VVM-screening og projektet kan ses i boksen til højre.