Landzonetilladelse - Tilladelse til udvidelse af boligarealet med 60 m²

Skrevet den. 22. marts 2016

Lejre Kommune har efter planlovens § 35, stk. 1, meddelt følgende landzonetilladelse:

- Tilladelse til at udvide boligarealet på ejendommen der liggende Orupvej 2, 4330 Hvalsø, matr.nr. 1q, Orupgård, Særløse.